AUTONÒMICS

SERVEI DE VALORACIÓ I ATENCIÓ PRIMERENCA (SVAP)

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=187283&lang=es

 

SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRIMERENCA (SEDIAP):

CENTRE COORDINADOR d’ATENCIÓ PRIMERENCA I DESENVOLUPAMENT INFANTIL (CAPDI)

ESTATALS

FEDERACIÓ ESTATAL d’ASSOCIACIONS DE PROFESSIONALS d’ATENCIÓ PRIMERENCA:

https://gatatenciontemprana.wordpress.com/asociaciones/