La Junta Directiva de l’ABAP es troba constituïda pels següents membres:

Miguel Ángel Capó Juan

PRESIDENT

Cándida Piña Ballester

VICEPRESIDENTA

Herminia Reina Ferragut

TRESORERA

Aina Llull Carmona

SECRETÀRIA

Mercedes Rodríguez Martínez

VOCAL